G.SkillのDDR5メモリ「Ripjaws S5」「Trident Z5」「Trident Z5 RGB」が一部ショップに入荷

G.SkillのDDR5メモリ「Ripjaws S5」「Trident Z5」「Trident Z5 RGB」が一部ショップに入荷