EK-KIT HT360の装着例(マザーボードは別売り)

EK-KIT HT360の装着例(マザーボードは別売り)