RAID 0(ストライプサイズ128K)時のCrystalDiskMarkのスコア

RAID 0(ストライプサイズ128K)時のCrystalDiskMarkのスコア