Skylake(左)とSandy Bridge(右)のスコア(3DMark Ice Storm)

Skylake(左)とSandy Bridge(右)のスコア(3DMark Ice Storm)