UEFI上からRAID 0を構築、ストライプサイズは128KB

UEFI上からRAID 0を構築、ストライプサイズは128KB